Bazalt ve cam elyafları için film şeklini oluşturan yağlayıcı madde bileşenleri

Bazalt ve cam elyafları başta teknik amaçla kullanılan takviye kompozitlerinin üretiminde yaygın kullanılan malzemelerdir. Mühendislik gereçleri, yüksek fiziki ve mekanik özellikler açısından sıkı şartları karşılamalıdırlar. Yukarıda belirtilen şartlara uymak ve mekanik sağlamlığı arttırmak için takviye elyafı ile plastik bağlayıcı (çoğunlukla epoksi esaslı) arasında yeterli arayüzey yapışkanlığının sağlanması gerekir. ‘Takviye filler – plastik bağlayıcı’ sisteminde yapışma özelliğini arttırmak ve elyaf üretimi sürecinde elde edilen roving’in kalitesini arttırmak amacıyla özel bileşen olan yağlayıcı maddeyle kaplanmaktadır.Yağlayıcı maddenin ana bileşenlerinden birisi filmi oluşturan etken madde olmaktadır. Sözkonusu filmi oluşturan etken madde takviye filleri ile bileşenin polimer matriksi arasında güçlü bağlantıyı sağlamaktadır.

ООО ‘Nauçno-Proizvodstvennaya Firma ‘Rekon’ şirketi; bazalt ve cam eliyafta kullanılan yağlayıcı film oluşturan bileşenleri görevini gören epoksi reçinesi sulu dispersiyonu ürünlerini geliştirmiştir. Geliştirilen bu bileşenlerde aşağıda belirtilen ticari markalar adıyla elde edilen epoksi reçine oligomerlerinin suda yağ emülsiyonları mevcuttur:

WEP-74, WEP-58;

WEP-74Е, WEP-58Е;

WEP-70P, WEP-58P.

Filmi oluşturan yağlayıcı maddeleri olarak kullanılan epoksi reçine bazlı sulu emülsiyonların önemli avantajı; phobotex süreci sonucunda bağlayıcı maddeyle elyafların nemlenmesini sağlayan gelişmiş koşullar olmaktadır. Sözkonusu koşullar adhesiv bağın hidrolitik mukavemetini arttırmakla birlikte adezyon özelliğini de iyileştirmektedir.

Epoksi reçine bazlı sulu emülsiyon yüksek kolloid-kimyasal kararlılığa sahip olup uzatılmış depolama ömrüyle (en az 12 ay) nitelendirilmektedir.